.

Příbalový leták SINUPRET – POR GTT SOL 1X50ML

Při užití léčivého přípravku SINUPRET si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SINUPRET naleznete

  • Co je přípravek SINUPRET a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SINUPRET užívat
  • Jak se přípravek SINUPRET užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SINUPRET uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SINUPRET