.

Příbalový leták SIOFOR 1000 – POR TBL FLM 30X1000MG

Při užití léčivého přípravku SIOFOR 1000 si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SIOFOR 1000 naleznete

  • Co je přípravek SIOFOR 1000 a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SIOFOR 1000 užívat
  • Jak se přípravek SIOFOR 1000 užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SIOFOR 1000 uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SIOFOR 1000