.

Příbalový leták SIOFOR 500 – POR TBL FLM 60X500MG

Při užití léčivého přípravku SIOFOR 500 si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SIOFOR 500 naleznete

  • Co je přípravek SIOFOR 500 a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SIOFOR 500 užívat
  • Jak se přípravek SIOFOR 500 užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SIOFOR 500 uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SIOFOR 500