.

Příbalový leták SIOFOR 850 – POR TBL FLM 120X850MG

Při užití léčivého přípravku SIOFOR 850 si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SIOFOR 850 naleznete

  • Co je přípravek SIOFOR 850 a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SIOFOR 850 užívat
  • Jak se přípravek SIOFOR 850 užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SIOFOR 850 uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SIOFOR 850