.

Příbalový leták SMOFKABIVEN ELEKTROLYTE FREE – INF EML 1X1970ML BIO

Při užití léčivého přípravku SMOFKABIVEN ELEKTROLYTE FREE si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SMOFKABIVEN ELEKTROLYTE FREE naleznete

  • Co je přípravek SMOFKABIVEN ELEKTROLYTE FREE a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SMOFKABIVEN ELEKTROLYTE FREE užívat
  • Jak se přípravek SMOFKABIVEN ELEKTROLYTE FREE užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SMOFKABIVEN ELEKTROLYTE FREE uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SMOFKABIVEN ELEKTROLYTE FREE