.

Příbalový leták SMOFKABIVEN PERIPHERAL – INF EML 4X1448 ML EX

Při užití léčivého přípravku SMOFKABIVEN PERIPHERAL si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SMOFKABIVEN PERIPHERAL naleznete

  • Co je přípravek SMOFKABIVEN PERIPHERAL a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SMOFKABIVEN PERIPHERAL užívat
  • Jak se přípravek SMOFKABIVEN PERIPHERAL užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SMOFKABIVEN PERIPHERAL uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SMOFKABIVEN PERIPHERAL