.

Příbalový leták SMOFKABIVEN – INF EML 6X493ML BIO

Při užití léčivého přípravku SMOFKABIVEN si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SMOFKABIVEN naleznete

  • Co je přípravek SMOFKABIVEN a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SMOFKABIVEN užívat
  • Jak se přípravek SMOFKABIVEN užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SMOFKABIVEN uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SMOFKABIVEN