.

Příbalový leták SMOFLIPID – INF EML 1X500ML

Při užití léčivého přípravku SMOFLIPID si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SMOFLIPID naleznete

  • Co je přípravek SMOFLIPID a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SMOFLIPID užívat
  • Jak se přípravek SMOFLIPID užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SMOFLIPID uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SMOFLIPID