.

Příbalový leták SODIUM CHROMATE(51CR) SOLUTION – INJ SOL 185MB

Při užití léčivého přípravku SODIUM CHROMATE(51CR) SOLUTION si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SODIUM CHROMATE(51CR) SOLUTION naleznete

  • Co je přípravek SODIUM CHROMATE(51CR) SOLUTION a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SODIUM CHROMATE(51CR) SOLUTION užívat
  • Jak se přípravek SODIUM CHROMATE(51CR) SOLUTION užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SODIUM CHROMATE(51CR) SOLUTION uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SODIUM CHROMATE(51CR) SOLUTION