.

Příbalový leták SODIUM IODIDE (I 131) INJECTION – INJ+POR SOL 37MB EXP:W

Při užití léčivého přípravku SODIUM IODIDE (I 131) INJECTION si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SODIUM IODIDE (I 131) INJECTION naleznete

  • Co je přípravek SODIUM IODIDE (I 131) INJECTION a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SODIUM IODIDE (I 131) INJECTION užívat
  • Jak se přípravek SODIUM IODIDE (I 131) INJECTION užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SODIUM IODIDE (I 131) INJECTION uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SODIUM IODIDE (I 131) INJECTION