.

Příbalový leták SODIUM IODIDE(I-123)INJ. – INJ SOL 1X10ML/370MB EXP:H

Při užití léčivého přípravku SODIUM IODIDE(I-123)INJ. si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SODIUM IODIDE(I-123)INJ. naleznete

  • Co je přípravek SODIUM IODIDE(I-123)INJ. a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SODIUM IODIDE(I-123)INJ. užívat
  • Jak se přípravek SODIUM IODIDE(I-123)INJ. užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SODIUM IODIDE(I-123)INJ. uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SODIUM IODIDE(I-123)INJ.