.

Příbalový leták SODIUM IODIDE(I131)CAPS.T – POR CPS DUR 37 MB EXP:W

Při užití léčivého přípravku SODIUM IODIDE(I131)CAPS.T si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SODIUM IODIDE(I131)CAPS.T naleznete

  • Co je přípravek SODIUM IODIDE(I131)CAPS.T a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SODIUM IODIDE(I131)CAPS.T užívat
  • Jak se přípravek SODIUM IODIDE(I131)CAPS.T užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SODIUM IODIDE(I131)CAPS.T uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SODIUM IODIDE(I131)CAPS.T