.

Příbalový leták SOFTA-MAN – DRM SOL 1X100ML

Při užití léčivého přípravku SOFTA-MAN si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SOFTA-MAN naleznete

  • Co je přípravek SOFTA-MAN a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SOFTA-MAN užívat
  • Jak se přípravek SOFTA-MAN užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SOFTA-MAN uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SOFTA-MAN