.

Příbalový leták SOLESMIN 0.4 MG – POR CPS PRO 10X0.4MG

Při užití léčivého přípravku SOLESMIN 0.4 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SOLESMIN 0.4 MG naleznete

  • Co je přípravek SOLESMIN 0.4 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SOLESMIN 0.4 MG užívat
  • Jak se přípravek SOLESMIN 0.4 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SOLESMIN 0.4 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SOLESMIN 0.4 MG