.

Příbalový leták SOLIAN 200 MG – POR TBL NOB 150X200MG

Při užití léčivého přípravku SOLIAN 200 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SOLIAN 200 MG naleznete

  • Co je přípravek SOLIAN 200 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SOLIAN 200 MG užívat
  • Jak se přípravek SOLIAN 200 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SOLIAN 200 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SOLIAN 200 MG