.

Příbalový leták SOLIDAGO VIRGA AUREA – POR GRA 4GM 3K-10MK

Při užití léčivého přípravku SOLIDAGO VIRGA AUREA si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SOLIDAGO VIRGA AUREA naleznete

  • Co je přípravek SOLIDAGO VIRGA AUREA a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SOLIDAGO VIRGA AUREA užívat
  • Jak se přípravek SOLIDAGO VIRGA AUREA užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SOLIDAGO VIRGA AUREA uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SOLIDAGO VIRGA AUREA