.

Příbalový leták SOLIDAGO VIRGAUREA AKH – POR TBL NOB 120

Při užití léčivého přípravku SOLIDAGO VIRGAUREA AKH si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SOLIDAGO VIRGAUREA AKH naleznete

  • Co je přípravek SOLIDAGO VIRGAUREA AKH a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SOLIDAGO VIRGAUREA AKH užívat
  • Jak se přípravek SOLIDAGO VIRGAUREA AKH užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SOLIDAGO VIRGAUREA AKH uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SOLIDAGO VIRGAUREA AKH