.

Příbalový leták SOLIFENACIN SANDOZ 5 MG – POR TBL FLM 10X5MG I

Při užití léčivého přípravku SOLIFENACIN SANDOZ 5 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SOLIFENACIN SANDOZ 5 MG naleznete

  • Co je přípravek SOLIFENACIN SANDOZ 5 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SOLIFENACIN SANDOZ 5 MG užívat
  • Jak se přípravek SOLIFENACIN SANDOZ 5 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SOLIFENACIN SANDOZ 5 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SOLIFENACIN SANDOZ 5 MG