.

Příbalový leták SOLIRIS 300 MG – INF CNC SOL 1X30ML

Při užití léčivého přípravku SOLIRIS 300 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SOLIRIS 300 MG naleznete

  • Co je přípravek SOLIRIS 300 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SOLIRIS 300 MG užívat
  • Jak se přípravek SOLIRIS 300 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SOLIRIS 300 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SOLIRIS 300 MG