.

Příbalový leták SOLMUCOL 100 – POR GRA 20X100MG-S��

Při užití léčivého přípravku SOLMUCOL 100 si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SOLMUCOL 100 naleznete

  • Co je přípravek SOLMUCOL 100 a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SOLMUCOL 100 užívat
  • Jak se přípravek SOLMUCOL 100 užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SOLMUCOL 100 uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SOLMUCOL 100