.

Příbalový leták SOLMUCOL 200 – POR GRA 20X200MG-S��

Při užití léčivého přípravku SOLMUCOL 200 si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SOLMUCOL 200 naleznete

  • Co je přípravek SOLMUCOL 200 a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SOLMUCOL 200 užívat
  • Jak se přípravek SOLMUCOL 200 užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SOLMUCOL 200 uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SOLMUCOL 200