.

Příbalový leták SOLMUCOL – POR PLV SIR 1X180ML PET

Při užití léčivého přípravku SOLMUCOL si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SOLMUCOL naleznete

  • Co je přípravek SOLMUCOL a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SOLMUCOL užívat
  • Jak se přípravek SOLMUCOL užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SOLMUCOL uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SOLMUCOL