.

Příbalový leták SOLU-MEDROL 62.5 MG/ML – INJ PSO LQF 500MG+8ML

Při užití léčivého přípravku SOLU-MEDROL 62.5 MG/ML si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SOLU-MEDROL 62.5 MG/ML naleznete

  • Co je přípravek SOLU-MEDROL 62.5 MG/ML a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SOLU-MEDROL 62.5 MG/ML užívat
  • Jak se přípravek SOLU-MEDROL 62.5 MG/ML užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SOLU-MEDROL 62.5 MG/ML uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SOLU-MEDROL 62.5 MG/ML