.

Příbalový leták SOLU-MEDROL – INJ PSO LQF 1GM+16ML

Při užití léčivého přípravku SOLU-MEDROL si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SOLU-MEDROL naleznete

  • Co je přípravek SOLU-MEDROL a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SOLU-MEDROL užívat
  • Jak se přípravek SOLU-MEDROL užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SOLU-MEDROL uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SOLU-MEDROL