.

Příbalový leták SOLUPRICK SQ – DRM SOL 1X2ML/100MCG

Při užití léčivého přípravku SOLUPRICK SQ si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SOLUPRICK SQ naleznete

  • Co je přípravek SOLUPRICK SQ a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SOLUPRICK SQ užívat
  • Jak se přípravek SOLUPRICK SQ užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SOLUPRICK SQ uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SOLUPRICK SQ