.

Příbalový leták SOLUTIO THOMAS CUM PROCAINO ARDEAPHARMA – INF CNC SOL 1X50ML

Při užití léčivého přípravku SOLUTIO THOMAS CUM PROCAINO ARDEAPHARMA si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SOLUTIO THOMAS CUM PROCAINO ARDEAPHARMA naleznete

  • Co je přípravek SOLUTIO THOMAS CUM PROCAINO ARDEAPHARMA a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SOLUTIO THOMAS CUM PROCAINO ARDEAPHARMA užívat
  • Jak se přípravek SOLUTIO THOMAS CUM PROCAINO ARDEAPHARMA užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SOLUTIO THOMAS CUM PROCAINO ARDEAPHARMA uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SOLUTIO THOMAS CUM PROCAINO ARDEAPHARMA