.

Příbalový leták SOLUTION FOR HAEMOFILTRATION E2 – DLP HFL SOL 4X3000ML

Při užití léčivého přípravku SOLUTION FOR HAEMOFILTRATION E2 si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SOLUTION FOR HAEMOFILTRATION E2 naleznete

  • Co je přípravek SOLUTION FOR HAEMOFILTRATION E2 a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SOLUTION FOR HAEMOFILTRATION E2 užívat
  • Jak se přípravek SOLUTION FOR HAEMOFILTRATION E2 užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SOLUTION FOR HAEMOFILTRATION E2 uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SOLUTION FOR HAEMOFILTRATION E2