.

Příbalový leták SOLUVIT N – INF PLV SOL 10X1

Při užití léčivého přípravku SOLUVIT N si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SOLUVIT N naleznete

  • Co je přípravek SOLUVIT N a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SOLUVIT N užívat
  • Jak se přípravek SOLUVIT N užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SOLUVIT N uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SOLUVIT N