.

Příbalový leták SOLVOLAN – POR SIR 1X100ML/300MG

Při užití léčivého přípravku SOLVOLAN si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SOLVOLAN naleznete

  • Co je přípravek SOLVOLAN a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SOLVOLAN užívat
  • Jak se přípravek SOLVOLAN užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SOLVOLAN uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SOLVOLAN