.

Příbalový leták SOMAC CONTROL 20 MG – POR TBL ENT 7X20MG+KARTON

Při užití léčivého přípravku SOMAC CONTROL 20 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SOMAC CONTROL 20 MG naleznete

  • Co je přípravek SOMAC CONTROL 20 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SOMAC CONTROL 20 MG užívat
  • Jak se přípravek SOMAC CONTROL 20 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SOMAC CONTROL 20 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SOMAC CONTROL 20 MG