.

Příbalový leták SOMATOSTATIN EUMEDICA 0.25 MG – INF PSO LQF 1X250RG

Při užití léčivého přípravku SOMATOSTATIN EUMEDICA 0.25 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SOMATOSTATIN EUMEDICA 0.25 MG naleznete

  • Co je přípravek SOMATOSTATIN EUMEDICA 0.25 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SOMATOSTATIN EUMEDICA 0.25 MG užívat
  • Jak se přípravek SOMATOSTATIN EUMEDICA 0.25 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SOMATOSTATIN EUMEDICA 0.25 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SOMATOSTATIN EUMEDICA 0.25 MG