.

Příbalový leták SOMATOSTATIN EUMEDICA 3 MG – INF PSO LQF 1X3MG

Při užití léčivého přípravku SOMATOSTATIN EUMEDICA 3 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SOMATOSTATIN EUMEDICA 3 MG naleznete

  • Co je přípravek SOMATOSTATIN EUMEDICA 3 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SOMATOSTATIN EUMEDICA 3 MG užívat
  • Jak se přípravek SOMATOSTATIN EUMEDICA 3 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SOMATOSTATIN EUMEDICA 3 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SOMATOSTATIN EUMEDICA 3 MG