.

Příbalový leták SOMATOSTATIN EUMEDICA 6 MG – INF PSO LQF 1X6MG

Při užití léčivého přípravku SOMATOSTATIN EUMEDICA 6 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SOMATOSTATIN EUMEDICA 6 MG naleznete

  • Co je přípravek SOMATOSTATIN EUMEDICA 6 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SOMATOSTATIN EUMEDICA 6 MG užívat
  • Jak se přípravek SOMATOSTATIN EUMEDICA 6 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SOMATOSTATIN EUMEDICA 6 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SOMATOSTATIN EUMEDICA 6 MG