.

Příbalový leták SOMATROPIN BIOPARTNERS 10 MG – INJ PLQ SUS PRO 4X0.5ML/10MG

Při užití léčivého přípravku SOMATROPIN BIOPARTNERS 10 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SOMATROPIN BIOPARTNERS 10 MG naleznete

  • Co je přípravek SOMATROPIN BIOPARTNERS 10 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SOMATROPIN BIOPARTNERS 10 MG užívat
  • Jak se přípravek SOMATROPIN BIOPARTNERS 10 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SOMATROPIN BIOPARTNERS 10 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SOMATROPIN BIOPARTNERS 10 MG