.

Příbalový leták SOMATROPIN BIOPARTNERS 2 MG – INJ PLQ SUS PRO 4X0.2ML/2MG

Při užití léčivého přípravku SOMATROPIN BIOPARTNERS 2 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SOMATROPIN BIOPARTNERS 2 MG naleznete

  • Co je přípravek SOMATROPIN BIOPARTNERS 2 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SOMATROPIN BIOPARTNERS 2 MG užívat
  • Jak se přípravek SOMATROPIN BIOPARTNERS 2 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SOMATROPIN BIOPARTNERS 2 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SOMATROPIN BIOPARTNERS 2 MG