.

Příbalový leták SOMATROPIN BIOPARTNERS 4 MG – INJ PLQ SUS PRO 4X0.4ML/4MG

Při užití léčivého přípravku SOMATROPIN BIOPARTNERS 4 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SOMATROPIN BIOPARTNERS 4 MG naleznete

  • Co je přípravek SOMATROPIN BIOPARTNERS 4 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SOMATROPIN BIOPARTNERS 4 MG užívat
  • Jak se přípravek SOMATROPIN BIOPARTNERS 4 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SOMATROPIN BIOPARTNERS 4 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SOMATROPIN BIOPARTNERS 4 MG