.

Příbalový leták SOMAVERT – INJ PSO LQF 1X20MG+SO

Při užití léčivého přípravku SOMAVERT si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SOMAVERT naleznete

  • Co je přípravek SOMAVERT a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SOMAVERT užívat
  • Jak se přípravek SOMAVERT užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SOMAVERT uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SOMAVERT