.

Příbalový leták SONOVUE – INJ PSU LQF 1+5MLSOL

Při užití léčivého přípravku SONOVUE si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SONOVUE naleznete

  • Co je přípravek SONOVUE a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SONOVUE užívat
  • Jak se přípravek SONOVUE užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SONOVUE uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SONOVUE