.

Příbalový leták SOPHTAL-POS N – GTT OPH 1X10ML 0.1

Při užití léčivého přípravku SOPHTAL-POS N si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SOPHTAL-POS N naleznete

  • Co je přípravek SOPHTAL-POS N a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SOPHTAL-POS N užívat
  • Jak se přípravek SOPHTAL-POS N užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SOPHTAL-POS N uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SOPHTAL-POS N