.

Příbalový leták SORBIFER DURULES – POR TBL FLM 60X100MG

Při užití léčivého přípravku SORBIFER DURULES si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SORBIFER DURULES naleznete

  • Co je přípravek SORBIFER DURULES a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SORBIFER DURULES užívat
  • Jak se přípravek SORBIFER DURULES užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SORBIFER DURULES uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SORBIFER DURULES