.

Příbalový leták SORTIS 40 MG – POR TBL FLM 100X40MG

Při užití léčivého přípravku SORTIS 40 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SORTIS 40 MG naleznete

  • Co je přípravek SORTIS 40 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SORTIS 40 MG užívat
  • Jak se přípravek SORTIS 40 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SORTIS 40 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SORTIS 40 MG