.

Příbalový leták SOTAHEXAL 160 – POR TBL NOB 50X160MG

Při užití léčivého přípravku SOTAHEXAL 160 si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SOTAHEXAL 160 naleznete

  • Co je přípravek SOTAHEXAL 160 a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SOTAHEXAL 160 užívat
  • Jak se přípravek SOTAHEXAL 160 užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SOTAHEXAL 160 uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SOTAHEXAL 160