.

Příbalový leták SOTAHEXAL 80 – POR TBL NOB 50X80MG

Při užití léčivého přípravku SOTAHEXAL 80 si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SOTAHEXAL 80 naleznete

  • Co je přípravek SOTAHEXAL 80 a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SOTAHEXAL 80 užívat
  • Jak se přípravek SOTAHEXAL 80 užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SOTAHEXAL 80 uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SOTAHEXAL 80