.

Příbalový leták SPASMOMEN – POR TBL FLM 30X40MG

Při užití léčivého přípravku SPASMOMEN si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SPASMOMEN naleznete

  • Co je přípravek SPASMOMEN a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SPASMOMEN užívat
  • Jak se přípravek SPASMOMEN užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SPASMOMEN uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SPASMOMEN