.

Příbalový leták SPASMOPAN – RCT SUP 5

Při užití léčivého přípravku SPASMOPAN si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SPASMOPAN naleznete

  • Co je přípravek SPASMOPAN a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SPASMOPAN užívat
  • Jak se přípravek SPASMOPAN užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SPASMOPAN uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SPASMOPAN