.

Příbalový leták SPECIES PECTORALES PLANTA – POR SPC 1X100GM

Při užití léčivého přípravku SPECIES PECTORALES PLANTA si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SPECIES PECTORALES PLANTA naleznete

  • Co je přípravek SPECIES PECTORALES PLANTA a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SPECIES PECTORALES PLANTA užívat
  • Jak se přípravek SPECIES PECTORALES PLANTA užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SPECIES PECTORALES PLANTA uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SPECIES PECTORALES PLANTA