.

Příbalový leták SPEDRA 50 MG – POR TBL NOB 12X50MG

Při užití léčivého přípravku SPEDRA 50 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SPEDRA 50 MG naleznete

  • Co je přípravek SPEDRA 50 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SPEDRA 50 MG užívat
  • Jak se přípravek SPEDRA 50 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SPEDRA 50 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SPEDRA 50 MG