.

Příbalový leták SPERSADEX COMP. – OPH GTT SOL 1X5ML

Při užití léčivého přípravku SPERSADEX COMP. si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SPERSADEX COMP. naleznete

  • Co je přípravek SPERSADEX COMP. a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SPERSADEX COMP. užívat
  • Jak se přípravek SPERSADEX COMP. užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SPERSADEX COMP. uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SPERSADEX COMP.