.

Příbalový leták SPIGELIA ANTHELMIA – POR GRA 4GM 2CH-200CH

Při užití léčivého přípravku SPIGELIA ANTHELMIA si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SPIGELIA ANTHELMIA naleznete

  • Co je přípravek SPIGELIA ANTHELMIA a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SPIGELIA ANTHELMIA užívat
  • Jak se přípravek SPIGELIA ANTHELMIA užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SPIGELIA ANTHELMIA uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SPIGELIA ANTHELMIA