.

Příbalový leták SPIRIVA – INH PLV CPS 5X60X18RG

Při užití léčivého přípravku SPIRIVA si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SPIRIVA naleznete

  • Co je přípravek SPIRIVA a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SPIRIVA užívat
  • Jak se přípravek SPIRIVA užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SPIRIVA uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SPIRIVA